Sommerfest

Sommermøde 25. august 2019 hos Kirsten.

Vi mødtes til kaffe og hjemmebagt kringle .

Med baggrund i Jonas` indlæg i RG august nr 113 om psykisk sygdom og stress, snakkede vi om den ulighed i sundhed, der er for mennesker med psykiatriske diagnoser. Det er en helt urimelig belastning mennesker udsættes for, når det er jobcentrets tvungne tilbud, der overtrumfer lægens indstilling. Stress i hverdagen, også i forhold til en elendig økonomi, kan ingen holde til. Tak til Jonas for dit indlæg. Vi ønsker dig god bedring og håber, at vi fremad kan samarbejde om at forbedre forholdene for psykisk syges forhold her i kommunen.

Vibeke fortalte om arbejdet i regionen især om forureningen af lynfrostgrunden i Nyborg. Vi snakkede om de skjulte bomber, som ligger i gamle ”generationsforureninger” i hele landet. Det bliver dyrt i fremtiden.

Aftensmaden lavede vi lidt i fællesskab. Dyreragout og salat fra haven.

 Og så var der Morten på guitar til fællessang ved bålet. 

Sluttede af med: Når jeg ser et rødt flag smælde. Tak for en hyggelig eftermiddag.