Enhedslisten Faaborg-Midtfyn

Valgkampens slutspurt sættes ind. Kom og vær med

Fest, LP-plader og fællessang i Stationsbygningen Ringe.

Røde sange, røde plader. Røde øl og solidaritet. Kom med din rødeste sangbog og dine grammofonplader med protestsange. Kom og lad os vise at fællesskab fungerer. Sammen kan vi stå imod den højreekstremisme som vokser i samfundet. Vi dykker ned i nostalgien. Vi sætter værdierne om solidariter og sammenhold ind i valgkampen. Kom og vis, at det er muligt at samle stemmerne til en Rød Valgfest. Og så sætter vi slutspurten ind. Valget kan vindes, der er stadig en uge til. Festen er 29. maj kl 19-22 i Stationsbygningen Ringe.


Valgkampen er begyndt.

Victoria Velásquez er Enhedslistens spidskandidat på Fyn.

Læs om Victoria her


STEM FOR EN GRØN OG RETFÆRDIG VERDEN

”Det kan lade sig gøre med et samfund, hvor vi tager os af kloden, og styrker vores fællesskab og velfærd. Men det kræver at vi står sammen.”
– Pernille Skipper
Læs mere her


STEM PÅ ENHEDSLISTEN TIL EU-VALGET

Enhedslisten går til EU-parlamentsvalg for et progressivt europæisk samarbejde

Når der holdes EU-parlamentsvalg den 26. maj er det første gang med Enhedslisten på stemmesedlen. Og vi glæder os. Vi stiller op til parlamentet for at kæmpe sammen med resten af den europæiske venstrefløj for rød-grønne løsninger på de store grænseoverskridende problemer, som Europa og verden står overfor. På samme måde, som vi gør hver dag i Folketinget, kommuner, regioner og i bevægelserne.

I Enhedslisten har vi netop vedtaget vores valgprogram, hvor du kan læse om vores rød-grønne mærkesager til det kommende valg. Læs hele programmet.

Solidariske løsninger på grænseoverskridende problemer

Enhedslistens udgangspunkt for EU-parlamentsvalget er, at så længe Danmark er medlem af EU, så vil vi hver dag kæmpe for at forhindre forringelser i EU og for at sikre flest mulige løsninger til gavn for mennesker og miljø. Og der er nok at tage fat på.

En af Enhedslistens vigtigste mærkesager frem mod valget til EU-parlamentet er en langt mere ambitiøs klimapolitik. Der er i den grad brug for internationale løsninger, men EU’s ambitionsniveau er slet ikke højt nok. Det er desværre langt fra kun på klimaområdet, at EU står i vejen for solidariske løsninger på grænseoverskridende problemer. Den uregulerede bevægelighed for arbejdskraft på EU’s indre marked giver kyniske virksomheder ret til at udnytte arbejdere fra andre lande til at presse løn- og arbejdsvilkår. Og det er ikke enestående, at EU holder hånden over dem, der tjener meget på andre. Eksempelvis snydes skatteborgerne i EU hvert år for 7.500 milliarder kroner pga. skattesvindel. Alligevel har EU i mange år holdt hånden over skattelylande, herunder EU-lande, som hører til nogle af de værste i verden.

Den uregulerede bevægelighed for pengestrømme i EU har også gjort det lettere for svindlere at begå grænseoverskridende økonomisk kriminalitet. Mens skandalerne har rullet henover både Danmark og andre europæiske lande, og store banker har haft fingrene langt nede i vores alle sammens statskasser, har EU medvirket til at deregulere hele finanssektoren.

I Enhedslisten ønsker vi et stærkt europæisk samarbejde. Et samarbejde, som tilbyder grønne og solidariske løsninger på de problemer, som EU-systemet ikke har formået at løse. Et samarbejde, som sikrer beskyttelse af mennesker på flugt, en hård indsats mod skattely og et værn om miljøet. Et progressivt samarbejde, hvor vi ikke forhindres i en bedre beskyttelse af lønmodtagerne, dyrene, miljøet eller velfærden, fordi hensynet til det indre marked siger det. Vi vil således også arbejde for at ændre og udfordre selve traktatgrundlaget i EU.
Læs mere her

 


Morten Schjøtt  arbejder for Enhedslisten i byrådet i
Kultur – og Lokalsamfundsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.
Se Mortens indlæg om arbejdet i byrådet hver måned under indlæg.


I de forløbne år har kommunen undergået en større organisatorisk ændring. Vi er på dupperne, så det ikke bare betyder, at kommunen bliver en slags virksomhed, hvor penge er vigtigere end mennesker. Det giver nedslidte medarbejdere og dårlige løsninger for borgerne. Der er skåret meget i driften, og vi er imod, at der skal skæres i samme tempo fremover.

Vi kæmper for lokalområderne og gode forhold i de enkelte landsbyer. Vi har bekæmpet nedlæggelsen af børnehaven i Korinth og for kroen i Korinth. Vi har også givet reduktionen i haltilskuddet modstand og stemt imod besparelserne på Øfærgens sejlplan. Den linje vil vi videreføre, med skyldig hensyntagen til kommunens samlede økonomi.

Nogle har ingen penge – og de skal også have en chance. Vi står solidarisk og ansvarligt bag Enhedslistens krav om værdige ydelser og lokalt arbejder vi for, at de kommunale tilbud er tilgængelige for alle.

DET VIL ENHEDSLISTEN:

  •  Egne køkkener på alle plejecentre
  • Gode arbejdsforhold for vores ansatte
  • En skole for alle
  • Bedst mulige vilkår for beboerne i landdistrikterne:
    ingen skolelukninger, bedre kollektive trafikløsninger, gratis lokaltrafik og ingen automatisk centralisering. Dertil vil vi styrke lokalrådenes rolle.
  • Skærpe klimamålene i kommunen: mindre CO2-udledning og mere vedvarende energi.
    Vi går efter mindst 60% økologi i kommunens institutioner!

  Morten og Kirsten deler ud i Faaborg