Enhedslisten Faaborg-Midtfyn

ENHEDSLISTEN I Faaborg Midtfyn
INVITERER DIG MED TIL FIRE SEJE ÅR!

Morten Schjøtt fortsætter sit arbejde i byrådet i 
Kultur – og Lokalsamfundsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

For fire år siden fik vi i Enhedslisten for første gang valgt en repræsentant ind i kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vores mål var at sætte vores præg på arbejdet og få så meget indflydelse som muligt. Det vil vi fortsætte med!

I de forløbne fire år har kommunen undergået en større organisatorisk ændring. Vi er på dupperne, så det ikke bare betyder, at kommunen bliver en slags virksomhed, hvor penge er vigtigere end mennesker. Det giver nedslidte medarbejdere og dårlige løsninger for borgerne. Der er skåret meget i driften, og vi er imod, at der skal skæres i samme tempo fremover.

Vi kæmper for lokalområderne og gode forhold i de enkelte landsbyer. Vi har bekæmpet nedlæggelsen af børnehaven i Korinth og for kroen i Korinth. Vi har også givet reduktionen i haltilskuddet modstand og stemt imod besparelserne på Øfærgens sejlplan. Den linje vil vi videreføre, med skyldig hensyntagen til kommunens samlede økonomi.

Nogle har ingen penge – og de skal også have en chance. Vi står solidarisk og ansvarligt bag Enhedslistens krav om værdige ydelser og lokalt arbejder vi for, at de kommunale tilbud er tilgængelige for alle.

DET VIL ENHEDSLISTEN:

  •  Egne køkkener på alle plejecentre
  • Gode arbejdsforhold for vores ansatte
  • En skole for alle
  • Bedst mulige vilkår for beboerne i landdistrikterne:
    ingen skolelukninger, bedre kollektive trafikløsninger, gratis lokaltrafik og ingen automatisk centralisering. Dertil vil vi styrke lokalrådenes rolle.
  • Skærpe klimamålene i kommunen: mindre CO2-udledning og mere vedvarende energi.
    Vi går efter mindst 60% økologi i kommunens institutioner!

  Morten og Kirsten deler ud i Faaborg