Enhedslisten Faaborg-Midtfyn

Enhedslisten Faaborg-Midtfyn sætter
kampagnen ”Tryk Stop” på dagsordenen!


Kampagnen er først og fremmest buschaufførernes og deres fagforening, 3Fs, opråb til passagerer og beslutningstagere om ringe arbejdsforhold, som presser chaufførerne fysisk og mentalt, når køreplanen ikke giver tid til pauser eller – som det er tilfældet i Faaborg – der mangler ordentlige faciliteter til at få slået en streg. 

Det er jo ikke chaufførernes ansvar, men de giver os en chance for at rette op på forholdene ved at sige til – og fra!
I sidste ende er gode forhold godt for alle, da det også giver mere opmærksomme chauffører og derved en bedre og mere sikker tur!

Konkret rejser vi en temadebat i kommunalbestyrelsen og giver chaufførerne taletid.


Victoria Velásquez er valgt til Folketinget for Enhedslisten på Fyn.

Læs om Victoria her


Morten Schjøtt  arbejder for Enhedslisten i byrådet i
Kultur – og Lokalsamfundsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.
Se Mortens indlæg om arbejdet i byrådet hver måned under indlæg.


I de forløbne år har kommunen undergået en større organisatorisk ændring. Vi er på dupperne, så det ikke bare betyder, at kommunen bliver en slags virksomhed, hvor penge er vigtigere end mennesker. Det giver nedslidte medarbejdere og dårlige løsninger for borgerne. Der er skåret meget i driften, og vi er imod, at der skal skæres i samme tempo fremover.

Vi kæmper for lokalområderne og gode forhold i de enkelte landsbyer. Vi har bekæmpet nedlæggelsen af børnehaven i Korinth og for kroen i Korinth. Vi har også givet reduktionen i haltilskuddet modstand og stemt imod besparelserne på Øfærgens sejlplan. Den linje vil vi videreføre, med skyldig hensyntagen til kommunens samlede økonomi.

Nogle har ingen penge – og de skal også have en chance. Vi står solidarisk og ansvarligt bag Enhedslistens krav om værdige ydelser og lokalt arbejder vi for, at de kommunale tilbud er tilgængelige for alle.

DET VIL ENHEDSLISTEN:

  •  Egne køkkener på alle plejecentre
  • Gode arbejdsforhold for vores ansatte
  • En skole for alle
  • Bedst mulige vilkår for beboerne i landdistrikterne:
    ingen skolelukninger, bedre kollektive trafikløsninger, gratis lokaltrafik og ingen automatisk centralisering. Dertil vil vi styrke lokalrådenes rolle.
  • Skærpe klimamålene i kommunen: mindre CO2-udledning og mere vedvarende energi.
    Vi går efter mindst 60% økologi i kommunens institutioner!

  Morten og Kirsten deler ud i Faaborg