Enhedslisten Faaborg-Midtfyn

Enhedslisten Faaborg-Midtfyn er mod en fast Fyn-Als –forbindelse!

Enhedslisten Faaborg-Midtfyn har meldt sig ind i foreningen Bromodstand og Henning Hyllested bliver ambassadør i foreningen.

For nylig var Morten Schjøtt inviteret til at sidde i panelet til en debat i Øster Hæsinge. Grunden er naturligvis lokalafdelingens vedholdende arbejde mod en fast forbindelse og konsekvente modstand mod de posteringer i kommunens budget, som skal forberede en sådan. Yderligere oplysninger kan fås hos vores parlamentariske repræsentanter: Vibeke Syppli: vse@live.dk; Morten Schjøtt: morsc@fmk.dk; Henning Hyllested: henning.hyllested@ft.dk

Enhedslisten Faaborg-Midtfyn engagerer sig i kampen mod Budgetloven.

I indeværende folketingsår skal budgetloven revideres. Det er vigtigt med et tungt pres fra os ude i hverdagen med stadigt ringere velfærd og problemer med at levere fx forebyggende indsatser og tilstrækkelig hjælp.
Derfor vil vi de næste par måneder italesætte Budgetloven og dens konsekvenser. Forhåbentlig kan vi dermed få andre med på at løfte emnet og gøre lovgiverne opmærksomme på behovet for en mindre rigid Budgetlov – eller slet ikke nogen!
Se mere under MærkesagerVictoria Velásquez er valgt til Folketinget for Enhedslisten på Fyn.

Læs om Victoria her


Morten Schjøtt  arbejder for Enhedslisten i byrådet i
Kultur – og Lokalsamfundsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.
Se Mortens indlæg om arbejdet i byrådet hver måned under indlæg.


I de forløbne år har kommunen undergået en større organisatorisk ændring. Vi er på dupperne, så det ikke bare betyder, at kommunen bliver en slags virksomhed, hvor penge er vigtigere end mennesker. Det giver nedslidte medarbejdere og dårlige løsninger for borgerne. Der er skåret meget i driften, og vi er imod, at der skal skæres i samme tempo fremover.

Vi kæmper for lokalområderne og gode forhold i de enkelte landsbyer. Vi har bekæmpet nedlæggelsen af børnehaven i Korinth og for kroen i Korinth. Vi har også givet reduktionen i haltilskuddet modstand og stemt imod besparelserne på Øfærgens sejlplan. Den linje vil vi videreføre, med skyldig hensyntagen til kommunens samlede økonomi.

Nogle har ingen penge – og de skal også have en chance. Vi står solidarisk og ansvarligt bag Enhedslistens krav om værdige ydelser og lokalt arbejder vi for, at de kommunale tilbud er tilgængelige for alle.

DET VIL ENHEDSLISTEN:

  •  Egne køkkener på alle plejecentre
  • Gode arbejdsforhold for vores ansatte
  • En skole for alle
  • Bedst mulige vilkår for beboerne i landdistrikterne:
    ingen skolelukninger, bedre kollektive trafikløsninger, gratis lokaltrafik og ingen automatisk centralisering. Dertil vil vi styrke lokalrådenes rolle.
  • Skærpe klimamålene i kommunen: mindre CO2-udledning og mere vedvarende energi.
    Vi går efter mindst 60% økologi i kommunens institutioner!

  Morten og Kirsten deler ud i Faaborg