Vores klimapolitik i kommunen

Klima

Kommunen har en dobbelt opgave ift. klima og miljø:

Vi skal både tilrette den kommunale indsats og indrette bygninger og installationer, så medarbejdere og faciliteter forbruger færre ressourcer og producerer mere energi. Samtidig skal vi opmuntre og hjælpe borgerne til at gøre det samme!

På kommunens bygninger skal vi have sat energiproducerende apparater op. Vi skal installere elladestandere, som kan betjene besøgende og evt. vores egne medarbejdere. Vi skal have isoleret og lavet energibesparende foranstaltninger – fortsat – i kommunale bygninger. Vi skal sørge for, at det bliver simpelt for borgerne at få deres boliger isoleret, skifte varmekilde til den bedst tænkelige eller til kollektiv forsyning. Kollektiv forsyning og kollektivt ejerskab af forsynings- og produktionsvirksomheder skal fremmes, fx gennem socialøkonomiske virksomheder og andelseje. Vi skal sørge for, at både kommunens medarbejdere og borgerne har adgang til energi- og ressourcevenlig transport. Den kollektive trafik og cykelmuligheder skal fremmes, og der skal tænkes nyt om udnyttelsen af vejene til fordel for blandet trafik.

Kommunens indkøbspolitik skal rettes til, så der tages højde for klima og miljø, og så der tages højde for internationale standarder inden for arbejdsvilkår og folkeretten. Kommunen skal overgå til minimum 60% økologi i egne institutioner.

Et klimapartnerskab med erhvervslivet og forsyningsselskaber skal etableres.

Miljøet skal tilgodeses ved faunapassager ved planlægning af solcelleplacering. Mageskifte skal fremmes, og opkøb af centrale jordstykker planlægges. Der skal være en vedvarende dialog med landbruget om at tage lavtliggende jord og dårlig jord ud af produktion. Drikkevandsfølsomme områder skal undersøges, og med økonomisk kompensation og frivillige ordninger skal de holdes fri for sprøjtegifte. Det kan undersøges at lave en fondskonstruktion, så der er mulighed for opkøb jord og for at søge andre fonde til det samme. Der skal laves markant mere skovrejsning, og der skal være en vedvarende dialog med skovejerne om at sikre områder med urørt skov. Der skal fuld fart på kloaksepareringen, så overløb til Lillebælt reduceres. ”Vild med Vilje” skal fremmes mest muligt og være normen på kommunale områder. A 43 og A 44 søges rettet ud på nogle strækninger, mens der kan overvejes fartreducering på andre veje nær bebyggelse for at dæmpe støjgener.

En fast forbindelse mellem Fyn og Als er naturligvis fuldstændig uacceptabel, da den både er overflødig og dybt skadelig for nærmiljøet på land. Desuden fremmer den blot transittrafik med biler og lastbiler.