Vores sundhedspolitik i kommunen

SUNDHED

En af de vigtigste opgaverne er at bekæmpe ulighed i sundhed, så alle får muligheder for at leve det gode og aktive liv sammen med andre. Dårligt helbred giver dårlig tilværelse: En ringe tilværelsessituation som følge af sygdom eller nedslidning giver ofte anledning til, at glæden ved livet forsvinder, inaktivitet tiltager og den sociale nedtur begynder.

Vi mener at sundhedsvæsenet som udgangspunkt skal være offentligt organiseret og demokratisk.

Politikkerne skal tænkes sammen og vi skal undgå “silotænkning” i opgaveløsning og økonomitænkning.

Vi er modstandere af at sundhed skaber profit for private virksomheder, og vi kæmper imod privatisering i form af såkaldte ”frit valgs-ordninger” og tilkøb af ydelser. Tværtimod skal fællesskabet træde til, hvis man rammes af sygdom eller anden social begivenhed eller i takt med at man bliver ældre.

Ulighed i levevilkår – Ulighed i sundhed

Ulighed i sundhed er desværre stigende – mange kroniske lidelser og livsstilsygdomme ’bonner’ helt forskelligt ud for rige og fattige. At opnå mere lighed i sundhed koster penge, og der skal kompenseres for ulighed i levevilkår og det skal foregå i tæt dialog med borgere, bruger- og faglige organisationer.
Der skal gives tilskud til briller, tandproteser, tandlæge, fysioterapi og fodterapi.

Sundhed – Klima og Miljø

Sundhed skal sammentænkes med klima og miljø og fælleskaber. Fx grønne transportmuligheder, cykelstier, klimavenlig mad og bæredygtig motion. Corona-krisen har vist os at hvis der er vilje er der midler og muligheder for at lave radikale forandringer.

Mennesker med Handicap

Kommunerne magter ikke opgaven på handicap-området, mennesker med handicap og deres familier skal have let adgang til den hjælp, som de har behov for og ret til.

Det sammenhængende Sundhedsvæsen

Mennesker med et pleje- og genoptræningsbehov skal altid udskrives til eget hjem i tæt samarbejde mellem hospital og kommune.

Ældreområdet

Ældre skal have kvalitetstid i stedet for kvantitetstid, sikres værdighed, medbestemmelse og mulighed for at deltage i fælleskaber. Personalet på ældreområdet skal have ordentlige og attraktive arbejdsvilkår.

Børnefamilier

Kommunen skal forebygge at små børn indlægges på hospital af sociale årsager.