Sådan styrer vi!

Vi mener, at samfundet fungerer bedst, når vi alle er i øjenhøjde. Det betyder, at uligheden skal være mindst mulig. Vi er ikke bange for at bruge skatten til at udligne med, især når det gælder arbejdsfri indtægter. Omvendt respekterer vi den private ejendomsret, og vi hylder det fri initiativ og den demokratiske debat og styreform.

Mænd og kvinder er skabt lige, og vi arbejder for, at det skal være tydeligt. Vi tror på, at alle har noget at bidrage med, og derfor mener vi, at den gode tilgang er anerkendende, og at kommunal service skal være dækkende og fungere, så handicappede, uanset arten af handicap, skal have mulighed for at fungere på lige fod med ikke-handicappede.

Er man ramt af sociale problemer, skal man have mulighed for et værdigt liv, til man igen kan fungere i normale rammer. Derfor er vi imod forringelser af ydelserne til f.eks. arbejdsløse og syge eller mennesker i afklaringsforløb.

Først og fremmest mener vi, at den velfærd, vi har nu, på mange måder kan gøres bedre. Nogle områder skal have tilført midler, andre effektiviseres.

Derfor er vores udgangspunkt, at vi er imod alle forringelser, og for alle forbedringer.