Her er pengene

Her er pengene

Der er brug for flere penge, når vi skal udvikle velfærden og forbedre tilværelsen for arbejdsløse, pensionister og studerende. Her kan du læse Enhedslistens bud på, hvordan fremtidens velfærdssamfund skal finansieres.

Drop skattelettelserne til de rigeste i Danmark – Råd til velfærd

VK-regeringen har taget penge fra statskassen og delt skattelettelser ud. Det er først og fremmest de rigeste, som har fået del i gaverne. Enhedslisten vil droppe skattelettelsen til de danskere, som tjener mere end en halv million kr. om året. Det giver i alt 7,3 mia.kr. om året. Pengene skal bruges på folkeskoler, daginstitutioner og ældretilbud i kommunerne.

Skat på Nordsøolie – Gang i grønne job

Den nuværende aftale om Nordsøolien fra 2003 blev lavet ud fra et skøn over olieprisen på godt 22$ pr. tønde. Nu er prisen tæt på det firedobbelte, og der er formentlig dobbelt så meget olie, som forventet i 2003. Enhedslisten vil derfor have en genforhandling af aftalen om Nordsøolien. Det kan give en ekstra indtægt til staten på 3,7 mia.kr. Disse penge skal straks sættes i arbejde for at styrke den vedvarende energi og skabe nye grønne job. Konkret foreslår vi, at vindenergien udbygges med nye vindmøller og at der sættes skub i klimarenoveringerne af de offentlige bygninger. Det skaber både job i industrien og byggebranchen.

Afgift på aktiespekulation – Bedre dagpenge, kontanthjælp og folkepension

Vi vil genindføre en afgift på omsætning af aktier. Afgiften skal være 0,5% af værdien af de papirer, som handles. Det vil indbringe 7,6 mia.kr. årligt. Pengene skal bruges til at forbedre overførselsindkomster som dagpenge, kontanthjælp og folkepension. Over de senest år er de blevet kraftigt udhulet, fordi de ikke har fulgt lønudviklingen. Et løft vil derfor styrke ligheden i vores samfund.

Multinassere skal betale skat – Ulandsbistanden skal op

Der er stadig multinationale selskaber, som slipper uden at betale skat i Danmark. De økonomiske vismænd peger på, at samfundet mister skatteindtægter på mellem 7 og 14 mia.kr. Enhedslisten mener, at det på kort sigt er muligt med en bedre skattekontrol og skrappere lovgivning at hente mindst 5 mia.kr. om året. Vi foreslår, at pengene bruges til at hæve ulandsbistanden, så den kommer op på 1 % af BNI. Vi vil derudover give yderligere 1 mia.kr. i klimabistand til de fattige lande, som rammes af klimaforandringerne.

Se hvor mange penge det bliver til i din kommune:

Finanslovsforslag

Enhedslisten fremsætter hvert år et forslag til finanslov, som trækker Danmark i en rød og grøn retning.