Mærkesager

BUDGETLOVEN!!

Af Morten Schjøtt
I regeringens første oplæg til udligning lå FMK til at få netto 15 mio. Det er rare penge, og dem er vi glade for!
Men det slører helt, at et vigtigere økonomisk værktøj står parkeret på 9. år: Vi kan ikke være sikre på, at vi får det, vi behøver for at drive en sund kommune, når vi ikke selv kan sætte skatten og ikke kan bruge de midler, der er nødvendige til klimatiltag, forebyggelse, hjælp til handicappede og syge, foruden helt almindelig pleje, sagsbehandling, vedligehold af veje og bygninger og undervisning.
Med andre ord, alt det, som vi normalt mener, en kommune skal tage sig af.

Hvorfor kan vi ikke det?
Skatteniveauet er stramt styret gennem Budgetloven og afledte aftaler. Det offentlige niveau er under ét låst til maximalt en halv procents underskud på statsfinanserne, og da der har været en regering, som så det som en fornem opgave, at pengene lå hos borgerne, så er det samlede offentlige budget ikke så stort, at det kan følge med opgaverne.
Vi er altså som kommune sat i den fjollede situation, at vi skal konkurrere mod nabokommuner i forsøget på at tiltrække lidt flere gode skatteydere og lidt færre arbejdsløse, da begge dele tynger vores budget – og vi kan ikke gøre ret meget for at påvirke dette.
Vi kan ikke sætte skatten op, så vi rammer det ønskede niveau.
Vi kan ikke låne og tage af kassen, for vi må kun bruge begrænset.
Så den egentlige jeremiade starter med budgetloven – skrot den!
Den rammer også dig!


Lokalafdeling Faaborg-Midtfyn dækker Faaborg-Midtfyn Kommune.
Vi vil redde velfærdsamfundet og få solidariteten tilbage.

Enhedslisten –  et seriøst arbejdende parti, der vil være et indflydesesrigt parti i byrådet i Faaborg Midtfyn.

Med en stemme på Enhedslisten kan du være sikker på at de svages stemmer bliver hørt i byrådet. Vi stemmer for den mindste forbedring og imod enhver forringelse.

 – Vi vil have anstændighed, medmenneskelighed og solidariteten tilbage

Økonomisk omfordeling 
De bredeste skuldre…

… skal bære de tungeste læs. Enhedslisten knokler for økonomisk omfordeling fra samfundets top til de øvrige grupper i samfundet. Alle borgere skal have adgang til velfærd og økonomisk tryghed. Vi kræver ordentlige vilkår for arbejdsløse. Vi vil droppe skattelettelserne til de rigeste. Og vi står fast på, at de multinationale selskaber, som i dag snyder fællesskabet for skat, skal til lommerne.

Klima og miljø
Der findes ingen planet B

Vi skal passe på vores jordklode. Der er ikke tid til mere snak. Danmark skal omlægge til 100 % bæredygtig energi. Vi vil investere i grønne arbejdspladser. Samtidigt kæmper vi for en hverdag fri for farlige kemikalier både i produkter, som vi omgiver os med, i drikkevand og i naturen.

Retssikkerhed
Frihed og rettigheder

Enhedslisten slås for frihed, menneskerettigheder og retssikkerhed med næb og klør. Desværre er det ikke en selvfølgelighed, at Danmark overholder de internationale konventioner, som vi har underskrevet. Det samme gælder retten til at komme for en dommer ved frihedsberøvelse. Enhedslisten slås for en anstændig udlændingepolitik uden hetz og diskrimination.

En medmenneskelig socialpolitik
Skjult fattigdom skal frem i lyset

I Danmark er fattigdommen ikke altid synlig, men det betyder ikke, at vi er forskånet for fattigdom. Når folk ikke har råd til fødselsdagsgaver eller nyt tøj til deres børn. Når de ikke har råd til at gå til tandlæge eller til medicin, så opstår der en social opdeling af samfundet. Det har store konsekvenser for en familie – ikke mindst for børnene – ikke at være en del af det øvrige samfund.

Læs mere på.  www.enhedslisten.dk