Kommunalbestyrelsen i juni

Vi har i kommunalbestyrelsen i de sidste tre måneder kørt et forløb op til de egentlige budgetdrøftelser. I erkendelse af, at der kommer til at mangle penge til at holde driften på det nuværende niveau, har der været fremlagt spareforslag i alle stående udvalg, som udvalgene derfor nu er orienterede om, og som vi har haft mulighed for at forkaste ved enighed. Det gør man kun med varsomhed, da pengene jo skal findes på en eller anden måde, men drøftelserne har også tjent til at belyse konsekvenserne af de forskellige forslag. I det store og hele ser det alvorligt ud. På næsten alle områder vil det betyde, at vi nedlægger drift, som vi og borgerne, ikke mindst, i dag er glade for, og som giver mening. Min tilgang vil nok en gang være, at vi må have flere penge i kassen, og det kan vi kun ved at hæve skatten/grundskylden/dækningsafgiften. Det kommer helt sikkert til at konflikte med økonomiaftalen – den kommende – med regeringen (den kommende!), som jo er bundet af budgetloven ved national, frivillig konsensus. Den slags, som Enhedslisten ikke altid er begejstret for, da det helt sikkert altid betyder videreførsel af den gældende tilstand, som indtil nu har været udpining af jord og ressourcer (og mennesker) på vækstens alter. Men altså, det vil kræve noget nær civil ulydighed, hvis kommunalbestyrelsen skal beslutte sig for at hæve skatten for at klare skærene – og det er så det, jeg opfordrer mine kolleger til. Fordi alternativet er for slemt. Fordi ordentlig og tilstrækkelig offentlig service er afgørende for, at resten af livet fungerer. Fordi vi kan da sagtens have et samfund, hvor det kun er dem med penge, som har råd til at få passet børn, blive syge, have problemer i livet, transportere sig og blive gamle, men det bliver derefter!
Det tættestel, vi indtil nu er kommet på den nødvendige civile ulydighed er kommunalbestyrelsens tilslutning på mødet til bevægelsen “Balance Danmark”. Den samler netop argumenter for, at der skal være en større lighed i tildelinger, end der er pt. Det vil i givet fald gå ud over Hovedstadsområdet, og det vil i bedste fald betyde, at der så alt i alt bliver givet flere penge til kommunerne. Men det tager tid, og imens går det den forkerte vej.
Ellers var der meget lidt ophidsende på programmet. Et enkelt punkt, som ikke handlede om de store penge, gav anledning til splittelse hos Venstre, det være sagt uden hoveren! Det drejede sig om tildelingen af penge til de lokalhistoriske arkiver; her har arkiverne i Ringe og Faaborg haft en særstatus. Det bliver nu lavet om, og jeg er bekymret for, om et stort arkiv som Ringes kan klare sig udelukkende med frivillig arbejdskraft. Der er, på godt og ondt, brug for gennemgående figurer, hvis vi vil have en sikring af historisk materiale for eftertiden. Men i det daglige er det sikkert ikke noget problem; vi får se på langt sigt om det går an, uden at det hele hober sig op eller kun nogle opgaver bliver løst.
Da jeg har været medlem af §17.4- udvalget (et midlertidigt udvalg uden beslutningskompetence) “Fremtidens Skole” skal det også nævnes, at vi fremlagde vores anbefalinger til videre kommentarer og videre behandling i budgettet. Desværre spiller økonomien også her ind, så selv de relativt beskedne ønsker kan være i overkanten. Som jeg også nævnte på mødet, så foreslår udvalget en mindre omfattende variant af det meget fine samarbejde, der har været mellem skolerne i Faaborg og FSI – idrætssamvirket dernede. Det har været en bragende succes med faste timer ude af huset hos idrætsforeningerne. Det er der ikke råd til at videreføre i det nuværende omfang, og måske slet ikke. Men ellers har også arbejdet i §17.4-udvalget været spændende og inspirerende!