Kommunalbestyrelsen i maj

Tyngden på majmødet var på fritidscentrene i Faaborg og Ringe og dernæst på den økonomiske politik.
Der var hele fem punkter med punktet på den lukkede dagsorden om fritidscentrene, og de drejede sig alle om, hvordan centrene skal finansieres i fremtiden. Men stigningen i fjernvarmeudgiften og den for dem ikke specielt gunstige ændrede tildelingsmodel har de problemer. Jeg tror ikke, vi kom løsningen nærmere på mødet, men forhandlinger mellem kommunen og centrene om en løsning er i gang.
Kommunens regnskab for 2018 viste et overskud på driften på 130 mio og et samlet resultat efter anlægsudgifter på knap 50 mio. Det var ikke uventet. Når der alligevel er grund til at kommentere det, skyldes det, at havde vi ikke haft en engangsindtægt fra salget af Nature Energy på 53 mio, var vi gået i minus. I sig selv ikke en katastrofe, men da vi samtidig har overskredet servicedriftrammen – altså det beløb, vi må bruge efter den samlede aftale mellem KL og Finansministeriet – så ser det skidt ud. Det betyder, at vi bruger for mange penge ! Det er ikke min oplevelse; med kravene fra regering/folketing og forventningen om en redelig service fra borgerne har vi snarere ikke penge nok. Så selvfølgelig skulle regnskabet godkendes; men under punktet om ny økonomisk politik foreslog jeg derfor, at vi droppede punkterne otte og ni – systematisk effektbaseret økonomistyring og at service- og anlægsrammen skal overholdes. Det første, da jeg tænker, vi bruger for mange kræfter på at efterleve noget, som er logik i mange sammenhænge, og for konstrueret i andre. Hvis kommunen skal bruge tid og kræfter på at sætte mål og målemetoder OG afrapportering og – dokumentering op for alle indsatser, så tror jeg, vi spilder tid og kræfter. Og selvfølgelig også penge. Så væk med formuleringen som mål. At rammerne skal overholdes er også logik – det stod der ikke i den forrige økonomiske politik, men derfor bestræbte vi os på det alligevel. Konsekvenserne af at have det stående kan jeg ikke overskue – betyder det, at når budgettet skrider, så vil vi i fremtiden være tilbøjelige til at reducere indsatser i nøjagtig samme omfang, for ellers kan vi ikke overholdes vores servicedriftramme? Det kan ramme helt vildt hårdt, med panikopbremsninger og omlægninger i utide til følge. Det vil jeg selvfølgelig ikke sanktionere på forhånd.
Udover det landede vi – eller landede vi ikke ! – nogle mindre emner i fællesskab. Flygtningefamilier med børn får fortsat tilbudt en permanent bolig – det var vigtigt! Konsekvenserne af midlertidige botilbud var fint beskrevet i sagsfremstillingen, og fornuften sejrede. Algadebyggeriet i Ringe ved den nu nedrevne tankstation bliver formentlig for højt, efter min smag, men nu må vi se efter høringssvarene. Ladestandere til biler bliver kun en realitet, hvis kommercielle aktører gør noget, og det kan da ærgre mig, at vi ikke som rutine behandler funderinger til standere i lokalplanerne. Men det kommer nu nok! Og så den famøse sag om 35.000 kr til to landskampe for U17/drenge, hvor flertallet mente, at DBU var for grådige. Det er muligt. Men det er også muligt, at det kunne have været en stor oplevelse for de frivillige og fodbold- Horne. Det bliver i hvert fald ikke til noget!
Fra udvalgene kan det nævnes, at det midlertidige §17.4- udvalget om Fremtidens Skole, hvor jeg har siddet med, nu er færdigt med sit virke og har overdraget forslagene til det stående udvalg, Opvækst og Læring. Det bliver spændende at se, om vi kan reservere pengene til de beskedne, men rigtig fine forslag, vi kom frem til i et godt samarbejde med skolerne.
I Arbejdsmarkedsudvalget blev enden på et langt forløb, at der igangsættes en prøvehandling med 25 borgere og dagpengemodtagere, som selv kommer til at styre deres forløb i Jobcenteret. Det er en lidt anderledes måde at gå til det på og med større tiltro til , at borgerne kan og vil selv! Vi kommer til at evaluere undervejs og efterfølgende. Stort til lykke til Mads Holdgaard, som har trukket den igennem!