Kommunalbestyrelsen i september

Inden det offentlige møde har kommunalbestyrelsen ofte både dialogmøder, hvor medlemmerne sætter dagsordenen, og temamøder, hvor administrationen har ordet og præsenterer aktuelle emner. Jeg havde bedt om et dialogmøde til septembersamlingen, og på dagen stillede tre chauffører, som alle kører til eller ud fra Faaborg og fortalte om de mangler, de oplever ved ikke at have ordentlig toiletforhold ved den ny busholdeplads. Det var overbevisende, og kommunalbestyrelsens anerkendelse af problemerne gør, at det er nu er ligetil for vognmanden, Tide Bus Danmark, at kontakte kommunen og gå i dialog om, hvordan forholdene kan gøres bedre. Det er især det manglende separattoilet ved holdepladsen, som er problemet.
På det offentlige møde var der flere interessante emner. Forum Faaborgs økonomiske forhold er vi ikke færdige med at drøfte, efter at diskussionen i maj i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget endte nærmest uafgjort. Det borgerrettede katalog om kvalitetsstandarder tegner til at blive meget bedre, end jeg havde troet. Pårørendepolitikken er landet efter en ublid proces, hvor DH har været noget frustreret. Som ventet var der en del diskussion om, hvorvidt friskolerne skulle have del i en mindre pose penge (40.000 kr), som nu går til at sende folkeskolernes skolepatruljemedlemmer til Legoland (hvor friskolerne før havde del i den, og beløbet var større). Min holdning er, at selvfølgelig skal de det! Den enkelte skole er rammet ind af hver sit budget på hver sin matrikel, men når vi ser på tingene hen over kommunen, så bliver det både urimeligt og forstyrrende, hvis vi skal behandle skolerne (og skolebørnene) forskelligt. Der er frit skolevalg mellem fri- og folkeskoler, og de kan trives side om side med hver deres profil. Det skal vi ikke helst ikke lave om på.
Et andet punkt, om ny genbrugspladser i Årslev og Ringe, kom bag på mig på den måde, at jeg i forberedelsen havde fokuseret udelukkende på hvad, der skulle ligge hvor. Men blev klar over, under behandlingen, at der også var økonomi i åbningstider og altså en beslutning, der skulle træffes på mødet. Så et forslag stillet i al hast, om at køre videre med de åbningstider, der er nu og undlade søndagsåbent, mødte valen tilslutning og faldt stort. Desværre. Jeg tror, at det overvældende flertal kan klare sig med de åbningstider, vi har, og så er det jo spild af penge og de ansattes tid og fritid, hvis vi skal holde længere åbent.
Endelig var der godkendelsen af FFVs plan for etablering af ny naturgaskedel til supplering af den store varmepumpe i fjernvarmen i Faaborg. Det er rigtigt, at den gamle er slidt, men jeg stillede spørgsmål ved, om det gav mening – i et 22-årigt perspektiv – at udskifte til en naturgaskedel, når ét af alternativerne var en elkedel. Jeg læste bilaget som om, der i nogle tilfælde vil blive produceret el på naturgaskedlen (naturligvis ikke på den alternative elkedel!), og det kan jeg simpelthen ikke forestille mig vil være tilfældet i ret mange år fremover. Tværtimod kan jeg frygte, at vi låser energiforsyningen fast i fossile skabeloner, når der bliver stillet spritny gaskedler op – og der ovenikøbet er elkedler som alternativ!
Jeg er ikke spåmand og kan ikke udtale mig autoritativt om elpriserne i fremtiden, men lur mig, om ikke der vil blive sat massivt ind på at producere el og lagre energi lige om lidt, og så virker det dumt med en gaskedel. Det var jeg vist den eneste der syntes, og det minder mig i den grad om, at vi er på bagkant med at tænke anderledes lige pt. Jeg ville meget gerne have haft en oplyst debat om emnet – nu synes jeg, kommunalbestyrelsen blot kommer til at fungere som gummistempel.

Ved siden af de daglige sager kører så budgettet. Der har været budgetseminar, og det var spændende: Hovedudvalget deltog med en lille gruppe, som til gengæld fik snakket med os alle sammen. Det gav noget indsigt og viden! Tak for det! Noget af det har vi så brugt til at ændre holdning i stillingtagen til budgettet, og lige nu ser det ud til, at de helt store linjer – hvem er med, hvem er ude – lægges fast på mødet d.30. september. Indtil videre afklares positionerne, og jeg ved ikke rigtig, om jeg kan tillade mig at mene, at det ser godt ud?! Det kunne i hvert fald have været værre! Men der er sandelig ikke meget at slå til Søren med, og der er slet ingen retning i år – kun gold sparen og så ellers en hulens masse penge til anlæg i Årslev. Hvad det hele munder ud i, tør jeg ikke spå om – det vil vise sig d.30. og i tiden lige efter!
Morten Schjøtt, kommunalbestyrelsesmedlem.