Mortens budgettale 9. oktober 2017

Morten Schjøtt taler 09.10.2017 om budgetforliget 2018.

BUDGET 2018

Enhedslisten tilslutter sig forslaget, som det er fremlagt.

Vi har været glade for at være med i arbejdet, og er tilfredse med, at vi sammen har fundet en aftale, som alle kan stå inde for. Dermed er det for første gang lykkedes at samle alle bag budgettet, og det kan øge forventningen til samarbejdet fremover.

Af ny tiltag skal her nævnes rammen til projekt Ung I FMK – vi ser frem til arbejdet med projektet, og håber på mest mulig medinddragelse af brugerne. Til småbørnsområdet er der afsat en del midler, og vi håber, at man i institutionerne kan mærke en lille forskel, og at vi i det forebyggende arbejde kan se en stor forskel. Ellers må vi gøre det bedre endnu! Vi er glade for pengene til en borgerrådgiver, som skal lære os i kommunen mere om det gode samspil med borgerne, og vi meget glade for, at det i andet eller tredje forsøg er lykkedes at komme igennem med en pulje til ferie or beboere på kommunens bosteder. Hallerne og foreningerne får en håndsrækning og dermed anerkendelse af, at der blev skåret for hårdt i sin tid, og både Huset og Havnestuen i Faaborg og madservicen får vind i håret. Til denne opremsning hører også indsatsen for lejere i dårlige boliger og for flygtninge i midlertidige boliger, begge parter har boet under urimelige vilkår og får nu mulighed for at få bistand og konkret hjælp til at håndtere situationen.

På anlægssiden er listen endnu længere, jeg vil nøjes med at konstatere, at tempoet holdes oppe i renoveringen af vores institutioner, vi ser frem til at pengene til demenscertificering kan anvendes og til at museerne i Faaborg kan udvikles, samtidig med at der kan tænkes byudvikling i Årslev, skydebane i Espe og legeplads i Nr. Lyndelse. At der i processen også har været plads til at tilgodese eksterne forslag ser vi som et plus.

Der har været sjældent gunstige vilkår for årets budget. Man skulle tro, at økonomien i Danmark var nem at forudse, når vi på baggrund af 2025-planer lidt uventet får så store økonomiske skulderklap, som tilfældet har været i år. Realiteten er nok desværre bare, at det er valgår, og det ser godt ud på papiret. Derfor er jeg og vi i Enhedslisten også kun mådeligt begejstrede for årets budget, for der er slet ingen garanti for, at de projekter, vi vælger at lave analyse på, kan gøres til virkelighed. Er det mon ikke snarere sådan, at når valget er afgjort og posterne fordelt, så er vi tilbage i den skure, hvor det hedder sig, at det kan lade sig gøre at effektivisere uden at det koster noget? Hvor det er tegn på slet arbejdsmoral og dårlig disciplin, hvis ikke der hvert år kan skæres mellem 1 og 2%, og det uden at det mærkes på servicen? Det er en grønthøstertankegang, som ikke stemmer med Enhedslistens værdisæt. Vi mener, at vi godt kan arbejde målrettet og motiveret på at blive bedre, men at det ikke nytter, at blikket er stift rettet mod økonomien – så kommer vi til at tale om de forkerte ting, vi får stillet det forkerte spørgsmål ”hvorfor” til vores fremgangsmåde. Og det slider på personalet, på motivationen og på sammenhængskraften. I det hele taget mener vi, at regeringens tendens til ”newspeak”, hvor alt kan gøres bedre og billigere konstant er både mod bedre vidende og dybt skadelig. Hvorfor ikke blot erkende, at god service – god kvalitet – koster, i denne sammenhæng som i alle andre?

Vi mener, at den nuværende kommunalbestyrelse i perioder har været for følgagtig ift. at erkende dette og i en erkendelse været klar til at sikre en god drift. Og vi mener, at målet om 2000 flere borgere er en direkte følge af en usund konkurrencementalitet – vi i Enhedslisten ser gerne flere borgere, og vi er enige i, at vi i kommunen skal gøre tingene så godt som muligt, og dermed gerne bedre over tid, og fører det til flere borgere, så er vi glade – men fører det kun til glade borgere, så er vi også godt tilfredse. Og på det strøg ser det ud til, at kommunalbestyrelsen er enige – i det målepunkter, som blev opstillet uden min deltagelse var der ikke et eneste, som talte om at tælle borgere – der var kun punkter om livskvalitet og læring!

Derfor håber jeg også oprigtigt, at dette budget kan give startskuddet til en mere fokuseret indsats, hvor vi i fællesskab går ud og forsigtigt lover, at vi holder niveauet for velfærd i den kommende periode – også selvom det kræver en vis ulydighed ift. det nationale led i form af Finansministeriet og KL. Det skylder vi borgerne at forsøge! Og så vil vi også være mere klar til at løfte vores nationale ansvar ift. miljøet.

Med disse ord og endnu en tak for samarbejdet og en stor tak til administrationen for dygtigt og stabilt arbejde med budgettet anbefaler vi det til vedtagelse!