Årsberetning 2018

Årsberetning for 2018.

Året 2018 har været præget af stabilitet. Og vi har haft en lille tilgang af medlemmer på 3 stk og det ser ud til at fortsætte og dd er vi 41 medlemmer.

Året har været præget af arbejdet i byrådet. Og Mortens lange og relevante referater fra byrådsmøderne er appetitvækkere for alle som følger med på sidelinjen.

Hjemmesiden: faaborg.midtfyn.enhedslisten.dk

Der har været afholdt medlemsmøde hver anden måned og bestyrelsesmøder hver måned. Alle medlemmer har været inviteret til møderne og efterfølgende er der sendt referat ud. Tilbagemeldinger fra enkelte medlemmer er positive. Det er nemt at følge med i hvad vi arbejder med.

Vi har afholdt to offentlige arrangementer som har været annonceret i dagspressen. Søren Egge om Klima og Gyvel Kallan om Palestina. Gode og indholdsrige møder, hvor der kom folk udefra.

Ivinterkulden i dec var vi ”under juletræet” på Ringe torv hvor folketingskandidat Victoria Velasques var med. Der var mange mennesker og vi blev set. Det virkede godt bare det at være der. At gasapparatet sprang gav ekstra kolorit til arrangementet.

Vi har været på Egeskov marked og sammen med Nyborg på Ørbæk marked.

Når vi ser på vore mærkesager, så har vi i år 2018 taget et langt sejt træk for at blive hørt, som det parti, der er på de svageste side fra den platform, som vores byrådsstol giver os. Og det er lykkedes meget godt.