Budget 2020 – del 2

Enhedslisten er ikke med i årets budget. Det har længe stået klart, og vi tog beslutningen på et møde, hvor der blev argumenteret frem og tilbage. Fordelene ved at være med er, at det så er nemmere at få noget andet igennem – fx. et forslag om økologi. Ulempen er naturligvis, at vi kompromitterer os selv, hvis der er forslag med i budgettet, som vi ikke kan leve med. Og det var der jo – takststigningernne på SFOen var ikke nemme at fordøje, og reduktionen i klippekortet til de kollektive indsatser på plejehjemmene var nok udslagsgivende.
At få budgettet i hus er en kollektiv opgave for kommunalbestyrelsen, og vi kan naturligvis ikke bare få det, som vi gerne vil have det. Så jeg deltager aktivt, så længe det giver mening, og så må vi bare sige pænt “tak for denne omgang”. Men: Det er utilfredsstillende år efter år at opleve, at der nærmest ikke er penge nok. Eller sagt med andre ord: Uanset, hvordan vi prioriterer i kommunalbestyrelsen, så ender vi med et resultat, som ikke rigtig tilfredsstiller nogen. Der bliver skåret lige dybt nok, og det kniber med penge til de indsatser, som også viser fremad og giver luft og lyst til udvikling. Så derfor er vores budgetforslag i år skåret ned til et minimum: Der skal flere penge i kassen! Ikke så urimeligt mange, at vi kan lade som om, der ikke er nogen begrænsninger, men nok til at tage den værste besparelse ud af bunken og til at give os et lillebitte større råderum – alt andet lige – til næste år. Det, synes vi, er ansvarlig politik!
Her er forslaget:
Enhedslistens budgetforslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes budget 2020

Grundskylden sættes op fra de nuværende 22,85‰ til 24‰. Det giver et årligt provenu på ca 6,9 mio. De forventes sanktioneret med 75%, hvorfor der vil være ca. 1,7 mio til rådighed i 2020, stigende i de kommende 4 år, hvor det fulde beløb er indfaset.
Provenuet bruges til at bibeholde klippekortet i den kollektive hjælp til de ældre på plejehjem. Besparelsen på 1,75 mio aflyses derfor, og det forventes, at beløbene vil være identiske.
Der vil med dette forslag ikke være øremærkede midler i overslagsårene, men derimod et øget råderum.

Begrundelse: Det er afgørende vigtigt, at FMK har et vist råderum til at imødegå kommende udfordringer og til at lave de rigtige indsatser, når de behøves. Dertil behøves flere midler, end der er til rådighed pt. Altså må indtægterne forøges, hvilket dette forslag i beskedent omfang medvirker til.

Indlæg af Morten Schjøtt