Kommunalbestyrelsen i oktober

Oktobermødet stod i budgettets tegn. Om det har jeg skrevet andetsteds. Alle gruppeformænd leverede et indlæg, og der var ingen ny signaler. Men bestemt positive meldinger ift. at sikre de mest udsattes vilkår.
Derefter var der flere planer og strategier, som skulle behandles og vedtages. Fælles for dem var, at de leverede bud på løsninger af aktuelle problemer, af meget forskellig art og omfang. Der var en demensstrategi, en erhvervsstrategi, en veteranstrategi og en vision for velfærdsteknologi. Veteranstrategien gav anledning til en del debat, da især René Jørgensen (DF) var kritisk overfor, at handlingskataloget ikke gav plads til at ansætte en veterankoordinator. Jeg var enig i behovet, da de foreslåede indsatser kun kan hjælpe dem, som har erkendt deres problemer og selv kan henvende sig og tage imod hjælp. Men som det gjaldt for alle strategierne, så er der ikke ny midler til at hjælpe dem på vej, og derfor er det tvivlsomt, om de vil gøre den store forskel. Nu er de vedtaget og vil blive implementeret rundt om i kommunen, og det er godt, men stadig er det kun at dreje en indsats fra det ene til noget andet, og altså ikke nødvendigvis at udvide indsatserne i det hele taget. Jeg påpegede mod mødets slutning, at økonomisk smalhals gik som en rød tråd gennem hele dagsordenen, og det var naturligvis også ment som en henvisning til budgetdebatten ved mødets start.
Lokalplanerne for udviklingen i Årslev blev sendt i høring. Det bliver spændende! Jeg håber, folk er vakse derude og kommer med gode indspark. Lokal – og kommuneplanen for bebyggelsen i Ryslinge blev behandlet, og det er dejligt at se, at dialogen med menighedsrådene ved Nazareth-kirken har været god. Resultatet ser lovende ud.
Flextrafik-ordningens ny satser og rutemuligheder blev behandlet, og der er ny muligheder – for dem, der har råd! Men det bliver noget sværere for dem, der måske ikke har. Så det er værd at være opmærksom på, hvem der bruger den ny ordning, og om vi kan regulere på noget med tiden.
Endelig blev den modificerede haltilskudsmodel vedtaget. Den er nu uden halkomplekserne i Faaborg og Ringe, som har fået deres egen aftale. Torben Smith (SF) gjorde undervejs opmærksom på, at vi derved har givet priserne for foreningerne pr. haltime fri, og det kan blive dyre for foreningerne. Så det skal vi absolut gøre noget ved – men mange penge er der altså ingen af!

Morten Schjøtt, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten Faaborg-Midtfyn