Kommunalbestyrelsen i februar

Måneden har været begivenhedsrig. Mens januar sluttede optimistisk med god inspiration fra en studietur i §17.4-udvalget “Fremtidens Skole”, så startede februar med udmeldingen om, at medarbejderne var fortørnede over, at der var blevet brugt penge på nyansættelser i administrationen under Politik og Strategi, mens der blev lagt op til at spare over tredive stillinger (også) som følge af budgetprojektet “Effektive og Attraktive Arbejdspladser”. Modsætningen var til at få øje på, og efter en orientering for hele kommunalbestyrelsen blev næste skridt, at forligspartierne (dvs alle, undtagen os og Konservative) besluttede at genåbne budgettet. Så de “effektive arbejdspladser” gik på pause, mens der bliver udarbejdet ny kataloger med mindre effektiviseringer – altså nedskæringer uden konsekvenser for borgerne – og flere besparelser. Som jeg ser det, slår presset på kommunernes – og dermed også FMKs – økonomi nu ud, så det bliver tydeligt for enhver, at fremover kan vi ikke nøjes med effektiviseringer, men må grave dybere. Det har jeg sagt i flere år, og dermed er jeg enten uaktuel eller bare forud for min tid! Jeg vælger det sidste, og vil også påstå, at rettidig omhu med at skaffe flere penge til kommunen (=hæve skatten) ville have afbødet problemet. At man – korrekt – kan sige, at vi ikke bare kan hæve skatten; dertil vil jeg sige: Hvad er alternativet? Magtpartierne må efterhånden kræve fornuft eller forklaringer på Christiansborg – centraladministrationen bruger flere penge, regeringen sætter skatten ned, mens vores udgifter pr. udgiftskrævende borger (unge og gamle) står i stampe. Hvor er logikken?
Andre begivenheder var en tæt afgørelse om Heldagsskolens placering. Afgørelsen var ikke nem, fordi den bedste placering ville fortrænge et rigtig storladent og visionært projekt fra dets ønskede beliggenhed på den lukkede skole i Korinth. Nemlig Brahetrolleborg Green Care og Dalum Landbrugsskoles projekt med opbyggelse af både 10. klasses center og STU-center (Særlig Tilrettelagt Undervisning for unge). Jeg endte med at stemme for at flytte Heldagsskolen til Korinth. Udfaldet var under indtrykket af, at Heldagsskolen havde brug for de bedre og større rammer, mens jeg ikke kunne gennemskue, i hvilken takt og hvilket omfang, det andet projekt ville kunne realiseres på egen hånd. Jeg håber inderligt, at Green Care fortsætter, og at landbrugsskolen stadig kan bruge faglokalerne på skolen – det skylder vi dem!
Udviklingsstrategien blev vedtaget uden større palaver – desværre. Jeg er bange for, at den er for snæver, selv om det pyntede på den, at formuleringer om, at vi i kommunen vil arbejde for de 17 verdensmål gav den lidt luft under vingerne. Men respekt for, at det meste arbejde – med og uden udviklingsstrategi – vil foregå rundt om den og kun nogle gange vil relatere direkte til den. Hovedmålene giver god mening, og resten er alligevel konstant til diskussion.