Kommunalbestyrelsen i januar

Januar – åh, det var dejligt at holde juleferie og lægge spekulationer om politik ned. Eller i virkeligheden få lidt bedre tid til at tænke over, hvad der er vigtigt lige nu og hvad der skal satses på i det ny år. Klimaindsatsen og koblingen mellem verdensmål og lokalpolitikken er mere og mere noget, som optager mig. Læg det sammen med min overbevisning om, at vi som samfund bliver nødt til at skrue ned for blusset og forbruget, så får vi en cocktail af frivillighed, engagement i det lokale og naboskabet og fokus på at undgå goldt forbrug og omvendt producere ting med stor værdi indbygget. Så proces, bevidsthed og prioritering – det er vejen frem! Hvordan? Tja, det skal jeg jo ikke vide på egen hånd. Så skrev jeg bare bogen og trak mig tilbage til Bahamas med alle millionerne:-)

Mødet i kommunalbestyrelsen tog tråden op i en gammel sag og introducerede ny, mystiske idéer fra den siddende regering. Den gamle sag fremstod nu som en ansøgning om et lån til den ny kedel-løsning for FFV i fjernvarmedelen. Den har jeg stemt imod to gange før under henvisning til, at en gaskedel, som er tiltænkt at holde i 23 år, fastlåser fjernvarmen unødigt til fossile brændsler. Imod taler rigtignok at der så er mulighed for at købe ind, når gas er billigere end el, og at der i mellemtiden kan komme mere biogas. Alt sammen rigtigt, men jeg tænker nu, at vi skal være så samvittighedsfulde, at vi ikke spekulerer i, at der vil være restprodukter og andre fordele ved ikke at skifte til vedvarende energikilder så hurtigt som praktisk muligt. For 23 år er bare lang tid at holde fast i et gasforbrug, vi så stensikkert vil have. Nå, den holdning står jeg så i praksis alene med, måtte jeg konstatere for 3. gang.

Kommuneplanen blev endeligt vedtaget, og da hele kommunalbestyrelsen bør bakke op om den, fandt jeg det rimeligt at sige, at vi er forbeholdne over for en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Argumentet er uændret: Omkostninger vil være for store, da det nødvendige og planlagte trafikspring vil udgøre en stor belastning, både støjmæssigt og i forhold til at krydse forbindelsen. Selve forbindelsen kan sikkert godt betale sig energimæssigt, men igen kun fordi, der så vil være rigtig meget transittrafik. “Ikke i min baghave”-argumentet synes jeg er relevant, så længe der er gode alternativer – Lillebæltsforbindelsen og ikke mindst en opgraderet færgeforbindelse. Så den trafik, som rent faktisk har et ærinde i lokalområdet, også kommer den vej over. Den allerstørste trafikforbedring, som Faaborg kunne ønske sig, ligger fortsat i en opgradering af rute 43, så trafikken kan afvikles lidt hurtigere og først og fremmest mere stabilt, dvs. uden at blive forsinket af traktorer og andet godtfolk, og cyklister ledes en anden vej. Kommuneplanen i sig selv var der ikke så meget at sige om; den har kun været underkastet en revision og er derfor rimelig kønsløs.

Endelig bakkede jeg Torben Smith op, da han insisterede på, at Opvækst- og Læringsudvalget tog den trælse tørn at fastlægge sanktionerne i de – forhåbentlig – få tilfælde, hvor en elev i skolen har mere end 15% fravær, opgjort i hvert enkelt kvartal. En ikke specielt sympatisk bestemmelse, som regeringen står som afsender af. Torben mente, at sanktionen, som består i at tilbageholde børnepengene, rettelig kan bruges, men altså ikke udløses automatisk. Derfor må det være rimeligt, hvis det er en politisk besluttet linje, som afgør brugen af sanktionen, og ikke en administrativ, da omstændighederne er meget relevante at se på, og ligeledes nytten eller skaden ved at beslutte sanktionen. Resten af KB var uenige, og derved blev det.

Lige om lidt har vi så en ny kommunaldirektør og måske et §17.4-udvalg om klima og miljø. Processen med ansættelsen af en ny kommunaldirektør har været god, og ansøgerfeltet bredt. Så jeg er fortrøstningsfuld. Det samme er jeg ift. et nyt udvalg; vi skal have fundet en retning og måde, hvorpå vi kan diskutere og håndtere klima/miljø og verdensmål i sammenhæng med vores stående udvalg og vedtagne politikker. Så jeg ser frem til, hvad vi gruppeformænd finder ud af lige om lidt.

Morten Schjøtt, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten