Kommunalbestyrelsen i januar

Ny kommunalbestyrelse – ny muligheder. Der var ny folk på stolene til kommunalbestyrelsens første ordinære møde i Ringe. Og det var lige ved at give pote, da jeg havde lanceret et forslag om flere etiske retningslinjer til kommunens kasseregulativ, som definerer, hvordan kommunen anbringer den overskydende likviditet. Som jo er pænt stor – mellem 300 og 400 mio, alt medregnet. Der var allerede beskrevet nogle retningslinjer, som mest gik på at undlade at sætte pengene i våbenhandel og -produktion. Med en henvisning til retningslinjerne i UN-PRI, Global Compact og ILO. Nu er spørgsmålet, om disse initiativer er rammer, som man selv skal udfylde, eller definerende retningslinjer. Efter at have læst om dem på nettet mener jeg, at det er det første – altså åbne standarder, som man så forpligter sig på efter ganske få overordnede principper. I det lys gav det meget god mening at stille et forslag om at udvide forbuddet for investering til at omfatte tobaksindustrien og virksomheder, som fortrinsvis beskæftiger sig med forskning, udvinding og energiproduktion ud fra fossilt carbon. Dertil forbud mod at handle med virksomheder, som er dømt for skatteunddragelse. Der var mange positive tilkendegivelser- listen over medforslagsstillere voksede lynhurtigt. Desværre følte Socialdemokraterne sig ikke rustet til en hurtig beslutning, så de valgte at stå udenfor og dermed være imod. At Venstre ikke var begejstrede var ærgerligt, og dermed faldt forslaget.

Mere held havde jeg i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, hvor haltilskuddet igen var til debat. Det skulle udmøntes efter at være blevet taget af dagsordenen i KB, og jeg havde igen fået strikket et forslag sammen, med inspiration fra Borgerlisten og SF. Denne gang var der ingen slinger i valsen – der var langt hen ad vejen enighed, og hele udvalget bakkede til slut op om et modificeret forslag. Så en god dag på kontoret, til glæde for hallerne og de små samfund, der bruger dem og arbejder intenst på at deres hal skal have liv og indhold – mao at det skal give mening!