Kommunalbestyrelsen i juni

Morten Schjøtt, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten de Rød-Grønne

Junimødet var karakteriseret af en hel stribe småsager, som der ikke var den store debat omkring. Derimod var der stor uenighed om forslag 155, der omhandlede disponeringen af nogle ubrugte midler – hele 4,5 mio. Administrationen havde foreslået, at pengene indgik i arbejdet med signaturprojekter (hvilket også var det oprindelige formål), og i den forbindelse skulle bruges til forberedende arbejde. Altså undersøgelser, studier og analyser. Nu er det jo sådan, at vi i kommunalbestyrelsen i vidt omfang benytter §17.4-udvalg, og de skal jo tage sig af det forberedende arbejde. Omvendt er signaturprojekterne allerede i gang, og der kan godt være en idé i at skærpe nogle af dem. Min argumentation gik bl.a. på, at vi i høj grad har udliciteret arbejdet, da mange af pengene går til museerne, som selv står for fondsansøgningerne til udvikling. Det afgørende er nu ikke, om pengene er fuldstændig velanbragt – det skal vi jo i mange situationer have tillid til – men mere, at riget fattes penge. Vi vil skulle spare til næste år, og mere, end der er lagt op til i vores økonomiske politik. Så 4,5 mio kan gøre en forskel for at lande et fornuftigt budget uden at skulle lukke institutioner eller andet uigenkaldeligt. Så vi, de Radikale og SF holdt på, at pengene burde reserveres, mens flertallet mente, at det ikke var det bedste.

I Arbejdsmarkedsudvalget havde vi en god diskussion om integration, småflexjob og den vedvarende uoverensstemmelse mellem Rehabiliteringsteamet og Pensionsnævnet. Forhåbentlig falder det snart i hak, så det borgere, der kommer i klemme, kan få mere retvisende besked inden behandlingen af deres sag. KLU var på Bjørnø, som for mig var et kært gensyn og førte til en god snak om øernes situation.