Kommunalbestyrelsen i november 2016

Der er stille måneder, og så de mere dramatiske. November var forholdsvis stille, men alligevel indholdstung. Direktionen arbejder ufortrødent på at skaffe sig en platform til det videre arbejde, og har bedt om politiske mål til dette. Jeg har sagt, at jeg mener, vi skal øve os på at arbejde mere i mål, inden vi skal forpligte os – ellers risikerer vi efter min mening at lave gummipolitik, som favoriserer flertallet og kræver for meget oprydning. Det er nok ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke får min vilje for tiden. Og det er også i orden, blot håber jeg, at vi når frem til en kvalificeret enighed – eller uenighed. De fremlagte forslag til mål – som så nok vedtages i december – er ikke min kop te, og jeg så fortsætte med at høre, hvad formålet er, og måske være medvirkende til, at vi kan ændre dem løbende. Så kan de blive relevante.

På kommunalbestyrelsesmødet var det mest dramatiske at blive nedstemt i sagen om lokal- og kommuneplanen om Bjernevej. Jeg var, meget kollegialt, blevet informeret om, at jeg logisk måtte være imod begge dele, når mit forbehold gjaldt byggehøjden, og det var jeg så. Jeg mener, at der ikke er saglige grunde til, at byggehøjden skal være 6,5 m, når den faktiske byggehøjde i nabobyggerierne er 4,5. Det giver et uensartet og måske ligefrem dominerende byggeri, hvor det lige så godt kunne være ensartet og mere harmonisk. Jeg havde forinden været på besigtigelse og fået lov til at se, hvor meget det ville fylde i højden for naboerne, altså beboerne i det kvarter, som har ligget der i ca. 25 år. Men jeg blev altså nedstemt, og må så overveje, hvordan jeg kan få debatten og modsætningerne bedre frem ved en anden lejlighed – jeg tror, at mange vil være enige i, at der ingen grund er til at stille de nuværende beboere meget ringere end de kommende.

I sundhedsudvalget kunne vi rose administrationen for dens evne og vilje til borgerinddragelse, og så ellers ærgre os over den lange venteliste på tandretning i tandplejen.

Efter jul takker jeg af i sundhedsudvalget og besætter fremover en post i beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget som en følge af den ny konstituering.