Referat af Byrådsmøde 7.9.2021

Det første punkt var gennemgang af 1.behandling af budget for 2021. Alle gruppeformænd holdt en lille tale. Det ser sort ud med økonomien og alle var pessimistiske for kommunens fremtid. Det har aldrig været værre.

Mortens tale: ”Enhedslisten deltager også i år i budgetforhandlingerne med et konstruktivt udgangspunkt. Derfor er vi også parat til at give os på nogle punkter. Så længe vi kan se et konstruktivt og skånsomt resultat for enden af forhandlingerne.
Måske er det for tidligt at erklære som et faktum, at Faaborg-Midtfyn nu er en fattig kommune. Udgangspunktet for udviklingsstrategien er at holde trit med resten af landet. Men udviklingen går ikke vores vej, og derfor er dette års budget også lige så meget et sparebudget, som det er et udviklingsbudget. Der bliver efter vores mening ikke råd til omfattende forebyggende tiltag eller initiativer – fokus er på god drift af det, vi har.
I Enhedslisten har vi længe ment, at en forhøjelse af skatten – lad det være grundskylden eller indkomstskatten – er en nødvendighed for at sikre service og gode arbejdsvilkår for vore ansatte. At hæve skatten er igen i år ikke en realistisk mulighed, og det har vi accepteret. Derfor må der findes andre veje til at skaffe plads til den nødvendige drift. Udover besparelser er det naturligvis anlægsbudgettet, som må holde for. Vi ser frem til de fortsatte forhandlinger.”

Alle gruppeformænd sendte budgettet videre til 2.behandlingen .

På dagsordenen var kvartalsvis budgetopfølgning. Lokaleflytning for fællesindkøb, socialtilsyn, sundhedsklinik, tale, syn, høre konsultation og dagplejens administration. Tillægs og anlægsbevilling til Carl Nielsens skolen , Øhavsskolen og børnehus i Årslev. Herefter status og ekstra bevillinger til kulturen herunder Levins hus og kunstrådet. Ældreområdet fik reviderede kvalitetsstandarder for ældrebolig og plejebolig.

Punkt 234: opsætning af telemast i Dybdal i Ringe. Her havde jeg forberedt at stemme nej. Der var mange høringssvar og stor bekymring fra dem som kommer til at bo tæt på. Teleselskabet meddeler at de ikke kan finde et andet egnet sted til en 42 meter høj mobilmast. Jeg stemmer nej sammen med en Df er. Så masten er vedtaget.

Affaldsplanen blev endeligt vedtaget.

Punkt 239: forlængelse af partnerskabsaftalen med Heartland. Der er fremadrettet 1mio kr i tilskud de næste 3 år. Disse bevillinger har vi tidligere stemt imod. Heartland er festival for dem som kan betale en dyr billet og spise gourmetmad. Kommunen får alt for lidt ud af den aftale. Jeg stemte som den eneste imod.

Kirsten.