Referat fra medlemsmøde 28. juni 2017

Referat fra medlemsmøde onsdag 28. juni hos Allan Bech,Sybillesvej 82. Korinth. Kl 1700-2000.

Til stede: Kirsten, Alvin, Jytte, Allan, Lars, Thomas, Morten

1. Referat godkendt.
Der er sendt mail ud til alle medlemmer angående klimaaktionen Ende Gelände imod kuludvinding i Tyskland.
Der blev holdt møde med SF på Ringe bibliotek 19. juni. Et meget positivt møde hvor man blev enige om at indgå valgforbund.
Lars oplyser, at regionen har ansat Mathias Jæger som ny sekretær fra 1. sept. til foreløbig januar.

2. Hjemmesiden. Jytte fortalte lidt om den. Lars oplyser, at det letteste at læse for synshandikappede er lilla baggrund med hvid tekst, så det bliver der taget hensyn til.
Hjemmesiden bliver lavet hurtigst muligt før valget. Indtil da skal nyheder, bl.a. valgmateriale på den nuværende hjemmeside.

3. Valglisten er lavet om, da Ursula ikke kan ligge nr. 2. Der var diskussion om rækkefølgen og følgende første 5 blev vedtaget: Morten, Kirsten, Anne-Mette, Thomas, Rune.

4. Morten har lavet et flot udkast til folderen. Detaljer blev diskuteret og rettet til, og den blev godkendt.

5. Der var ikke tid nok til alle punkter, så valgkampen bliver taget op næste gang.

6. Thomas har fået plads på Ørbæk marked 6.-9. juli, der skal bare betales kr. 800. Det blev aftalt, hvem der skal være der.
Thomas har forhørt sig ang. Langelandsfestivallen, og det kan lade sig gøre men er dyrt. Kirsten vil tale med Landsorganisationen om de vil betale for en stand.

7. Der har været til dialogmøde med kommunalbestyrelsen.

8. Delegerede til regionsrådsvalget 20. aug.: Kirsten og Thomas, Alvin er suppleant.

9. 23. september afholdes sommertræf for medlemmer hos Kirsten. Victoria deltager og Rune Lund er også inviteret.

10. Næste møde er 6. august kl. 13.00 hos Allan Bech,Sybillesvej 82. Korinth.
Morten indkalder særskilt til møde om kommunebudgettet.

Referent: Jytte