Referat af bestyrelsesmøde 6.12.2018

Referat – bestyrelsesmøde i Enhedslisten Faaborg-Midtfyn d.6.12.2018

Tilstede: Kirsten, Allan, Annemette, Thomas, Morten, Alvin, Nina. Afbud fra Lars og Vibeke. Referent: Morten

  1. Dagsorden og referat godkendt med tilføjelsen, at Enhedslisten i Regionen IKKE stemte for et OPP.

  2. Økonomi. Regnskabet godkendt. Kassebeholdningen er stabil. Annemette beder om tilskud til kørsel til LGBT-netværk. Det er godkendt fra gang til gang. Allan opgør vores udgifter til politiske aktiviteter i forbindelse med den årlige opgørelse af forbruget af stemmepenge.

  3. Dagsorden godkendt. Ingen forslag.

  4. Kirsten har været til medlemsmøde i regionen, hvor Globaliseringspapiret var sat til debat. Debatten var god, uden at papiret blev ændret væsentligt. Kirsten har også deltaget i et møde i det nyoprettede FRU. Det står for Fagligt Regions Udvalg, dvs. med fokus på faglig organisering og arbejdet på virksomhederne. Der kommer et møde i januar i Kolding (25.-27.), og de beder om, at vi udpeger en kontaktperson. Thomas tager den! I valgkampsgruppen i regionen var talen om varme emner. Det er bl.a. infrastruktur, drikkevand, giftgrunde og en cykelsti mellem Faaborg og Svendborg. Det er planlagt, at der skal være månedlige arrangementer på Fyn, og der kommer en offentlig høring i Odense i uge 4 om sociale rettigheder. Vindmøllerne i Lillebælt er et fælles emne, og vi er enige om, at vindmøller er vigtige! Men også, at Sønderborg ikke har grebet processen rigtigt an, og at midlertidighed er vigtig her – altså at møllerne også skal væk om 30 år.

  5. Annemette har været til organizer-møde, og mødet har været brugt til at drøfte aktiviteter og fremgangsmåder. Vi overvejer at lave små foldere til eget brug i anledning af det forestående valg. Annemette sender et skriv rundt om mødets konklusioner. Kirsten har bestilt nogle plakater, både rød-grønne og 50 med Victoria. Samme Victoria kommer med kager og alle materialer d.16. kl 11, og vi skal bare møde op og støtte op. Kirsten medbringer bord og foldere og har kontakten.

  6. Morten fortæller fra udvalgene om Beskæftigelsesplan 2019 og Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets diskussion om tilskudsmodellen til hallerne. Vores forslag om kommunal tilslutning til FNs 17 verdensmål er genfremsat med SF som medforslagsstiller.

  7. Intet fra arbejdet i Regionen og HB – Lars og Vibeke var fraværende,

  8. Vi diskuterede, hvordan vi får ansigt på vores medlemmer. Vi blev enige om, at Kirsten sender en invitation ud, hvor medlemmerne selv er med til at bestemme indholdet af (eftermid-) dagen. Vi ringer desuden til ny medlemmer og inviterer dem til kaffemøde!

  9. Evt: Kirsten følger op på samarbejdet med SF. Kirsten og Morten skriver læserbrev om vindmøllerne i Lillebælt. Vi tænker over sjove slogans til d.16. Allan skriver læserbrev om børnefattigdom.

Næste møde: 8.1.2019