Kommunalbestyrelsen i august

Møderækken er startet med brask og bram, og det er med at holde tungen lige i munden. Mandag gjaldt det Handicaprådet, tirsdag KB og onsdag Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Ved siden af kører overvejelserne om budgettet, som skal være overstået inden budgetseminaret mandag-tirsdag i den sidste hele uge af august.
Det sidste først: Budgettet er væsentligt mere overskueligt i år (altså budget 2021). Selvom vi ikke slipper for besparelser, så har vi muligheden for at prioritere, især mellem besparelser og ny (strategisk) drift eller mellem anlæg og ny drift. Oplægget til budgettet tilsiger færre kroner til anlæg og altså mere drift, og det er også min holdning. Jeg får næppe held med at sætte skatten op i år, da betingelserne for det efter Udligningsreformen er blevet strammere. Men Servicedriftrammen er stadig en sten i skoen, og vi kan sagtens bruge flere midler på det mange gode forslag, der ligger til ny drift. Så den skal udnyttes helt!
Der er kommet et interessant forslag om at lægge Øhavsskolens afdelinger sammen på lokaliteterne i Faaborg midtby. Det er interessant, fordi det undsiger Udviklingsstrategiens mål om flere borgere ved at tro på, at børnetallet i Faaborg også de kommende år vil falde. Det er også det mest sandsynlige; men en lukning af en afdeling vil givet skræmme familier væk, som så aldrig flytter til byen. Så hvad er det rigtige? Fra børnenes perspektiv er det helt sikkert at bevare begge afdelinger og så se tiden an – så det er også Enhedslistens holdning!
På kommunalbestyrelsens møde var jeg optaget af forslaget til varmeforsyning af Årslev. Det er glimrende, at kommunen lægger ejendomme til, så det bliver realistisk af forsyne den ny bydel med fjernvarme (så tilslutningsprocenten bliver høj nok). Jeg er skeptisk over for den del af forslaget, som går ud på at entrere med Fjernvarme Fyn, fordi de højst sandsynligt bliver solgt til Energi Fyn, og så drukner brugerindflydelsen fuldstændig. Det er jo paradoksalt, at hver gang, vi skal drøfte det ny boligområde i Årslev, så fratager vi de kommende beboere mulighed for at sætte deres eget præg – og for at være engagerede og tage ansvar! Sidst var det i forbindelse med plejen af de grønne områder til bebyggelsen, som blev lagt i kommunalt regi fremfor som en del af en beboerforening. Med til billedet af fjernvarmen fra Fjernvarme Fyn hører også, at en del af varmen – ca 8% – pt. kommer fra fossile brændsler. Men jeg stod alene med min skepsis og nøjes med at glæde mig over, at der tilsyneladende kommer en kollektiv varmeforsyning.
Andre punkter var Campus Faaborg, som gymnasiet har en klar og erklæret interesse i. Gymnasiet arbejder fortsat på at have en profil, som tiltrækker de unge, og der kunne kollegieboliger være en del af løsningen, samtidig med at det generelle samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner peger i den rigtige retning, hvis der skal være et mangfoldigt tilbud til vores unge mennesker.
Der skulle fordeles midler til folkeskolerne, og det er jo glædeligt. For mig var det ikke afgørende, hvilken model, der blev valgt; de har alle nogle fortrin. Men jeg har svært ved at argumentere imod, at en tildeling pr. elev er det mest rimelige, når der er tale om et generelt løft. Så jeg stemte med flertallet og undlod således at tage stilling til de ideelle – og politiske – formål. Vi har selv stillet et budgetforslag om at tilbageføre nogle af pengene fra 2019-budgettets besparelse på området, men det virker ikke helt realistisk, de mange andre og mere kulørte forslag taget i betragtning. Ikke desto mindre mener jeg, at folkeskolen trænger til et løft; den digitalisering, der har fundet sted, tror jeg ikke er et ubetinget gode; den kan ikke erstatte den behjertede voksenindsats.
I udvalgene arbejder vi hhv. med Beskæftigelsesplan 2021 og på at være opdaterede efter første omgang corona (Arbejdsmarked) og på at overveje, hvordan vi kan bruge den ny landsbyanalyse( Kultur og Lokalsamfund).